samont_header_mettmann

Nova zgrada u Mettmann

SAMONT proširuje podružnicu Mettmann u uslužnu bazu za logističku industriju. Kamen temeljac za novu zgradu je sada položen u poslovnoj zoni Neanderpark. Na lokaciji Mettman, u servisno-montažni centar od 2.350 kvadratnih metara ulaže se oko 6 miliona evra. Novi montažno-servisni centar u Neanderparku trebalo bi da bude useljiv u četvrtom kvartalu 2024. godine.