Impressum

SAMONT GmbH
Marienloher Str. 43
33104 Paderborn

telefon: +49 (0) 52 54 / 930 66 70
mejl: info@samont.com

director: gospodin Jasmin Sarkinović

Unešen u privredni registar pri Osnovnom sudu u Paderborn-u pod brojem HRB 9148

Poreski identifikacioni broj: DE 264312866

 


Dizajn:
Komma Design
www.komma-design.de

Tehnička obrada:
Delta Media
www.deltamedia.de

Uputa o izvansudskoj nagodbi
O izvansudskoj nagodbi pri rješavanju spornih predmeta u okviru ugovora sklopljenih sa potrošačem na daljinu, Komisija evropske unije postavila je onlajn platformu za rješavanje spornih predmeta Online-Streitbeilegungs-Plattform („OS-Plattform") ispod https://ec.europa.eu/consumers/odr.

SAMONT GmbH (d.o.o.) nije ni dužna niti spremna na izvansudske nagodbe sa korisnicima.